K-700

Historie modelu / obecné informace

Na podzim roku 1959 byl Nikita Sergejevič Chruščov na návštěvě ve Spojených státech, kde mu byl předveden nový model traktoru od firmy John Deere. Chruščov byl strojem tak uchvácen, že ihned po návratu nařídil vyvinout nový silný vysokorychlostní univerzální traktor s výkonem 200 - 220 hp se širokou možností nesených a tažených zařízení.

V srpnu 1961 přijala vláda usnesení o výrobě takového traktoru a práce byla předána Kirov závodu.
V lednu 1962 soustružník O. Larchenkov vyrobil první součást traktoru a již v červenci byl stroj na světě.

Tento legendární stroj se zrodil 13.července 1962 05:30 Hod. Stroj byl sestaven ze 7405 dílů na jeho stavbě se podílelo 45 továren a mnoho výzkumných institucí. Stavbu provádělo na pětatřicet mechaniků a v čele vedoucí Sergey Katykin. Návrh a konstrukce byla vyvinuta v Leningradě.

O několik dní později za přihlížení několik tisíců lidí a několika kamer se slavnostně otevřely brány závodu a vyjel první Kirovets na polní zkoušku na příměstskou farmu. Leningradská police vydala rozkaz "Traktor Kirovets - Zelené světlo" Připřažen měl (na tu dobu velmi neobvyklý) osmi radličný pluh. První orba probíhala v hloubce 25 - 27 cm.

V březnu 1963 prodělalo prvních sedm traktorů státní zkoušku v nejtěžších podmínkách. Na polích Ázerbájdžánu a Kazachstánu a i na pláních u města Rostov přípravovali půdu pro pěstování bavlny.

14. září 1964 byl na hlavní montážní lince vyroben první sériově vyrobený traktor K-700.

Od roku 1968 exportován do zemí Varšavské smlouvy pod obchodním označením K-700S.

Traktor Kirovets K-700 byl první ruský traktor na gumových kolech. Všechny stroje dříve vyrobené byly pásové, nebo kolové i s hroty. Jelikož byl Kirovets K-700 byl vyroben během studené války, bylo s ním počítáno i v případě užití armády jako tahače dělostřelectva. Jeho užitná hodnota byla v tažné síle a v průchodnosti terénem.

Zemědělská družstva doslova bojovala o Kirovetse, nutno říci, že díky traktoru vzrostla produktivita 2,5 - 3x v porovnání s jinými traktory.

Byl to první traktor s uzavíratelnou, vyhřívanou a větranou kabinou. Také první traktor s hydraulickým posilovačem, což výrazně ulehčilo práci se strojem.

Podle nezávislých odborníků tehdejší doby Kirovets K-700 předběhl dobu o 25 - 30 let.

Ocenění:
  • V roce 1968, na zemědělské výstavě v Německu K-700 obdržel zlatou medaili za vynikající design a výkon. Za toto ocenění bylo hlavnímu konstruktérovi závodu Kirov Josefu Kotinovi (ru) (ZY Kotin) udělen
    třetí Řád rudého praporu.
  • V roce 1969 na výstavě zemědělských strojů a traktorů v Paříži naše Kirovets byl uznán jako nejmocnější zemědělský stroj na světě. 
Popis:
Výroba zahájena v roce 1962
Sériová výroba probíhala v letech 1964 - 1975, během sériové výroby bylo vyrobeno cca 100 000 kusů, z toho 1600 kusů pro export.

Více technických detailů můžete vidět ve velkém přehledu strojů
k-700

3.řád rudého praporu

Podřízené stránky (3): K-700A K-700B K-700S