Ostatní stroje

K-703 MA AC-4 PTK
Mobilní svařovací stroj
K-703 MA AC-4 PTC

K-703MA (K-703M)
K-703MA (K-703M)

K-703 RO OP PTK
K-703 RO OP PTC