Přehled strojů

Velký přehled technických dat strojů Kirovets: 
(Úplná motorizace strojů není součástí přehledu. Motorizaci je věnována samostatná strana)


Přehled je a bude průběžně doplňován